Tuesday, February 22, 2011

Tearra and Rikki at Niki English

Designer: Niki English (Distortion: U of M Senior Design Show)
Snapshots from Mary O'Regan, fashion editor for Metro Magazine.

Tearra

Rikki

1 comment: